Dorstig Hert

Het zit in mijn hoofd, al jaren: “’t dorstig hert smacht naar den bronwel…”. Een psalm is het, regelmatig door ons, keeltjes uit klas drie en vier, uitgeknepen tijdens het wekelijks psalmzingen met het Hoofd der School. Het Hoofd der School was een oudere man, zo een waar je automatisch ontzag voor had, die geen handenarbeid en gymnastieklessen meer kon geven. Dat vond de meester van onze klas geen probleem. Hij verzorgde die lessen in de combinatieklas 5/6 en het Hoofd der School nam de honneurs waar bij de kinderen in klas 3/4. Bij ons dus. Hij was een man van de oude stempel en het was nu eenmaal een Protestants Christelijke School. De boekjes werden uitgedeeld en de meester vertelde welke bladzijde we moesten opslaan.

Onze eigen meester speelde gitaar en orgel en koos, als het even kon, hippe muziek uit “Alles wordt nieuw”. Daarmee vrolijkten we menig kerkdienst en avond in het bejaardenhuis op. Het Hoofd speelde niets, hij zong met kraakstem de trage zinnen voor. Wij zongen, zo mogelijk nog trager, zijn zinnen na. Aan tekstbegrip deden we niet. Onbegrijpelijke lyriek voor onze jonge hoofdjes. Een slepend lied over een dorstig hert. En een bronwel? Ik zag Bambi voor me, op zoek naar een ven.

Het beeld van het Hoofd der School is enigszins vervaagd, al werd hij jaren later onze buurman. Maar Bambi is blijven plakken. Google helpt aanvankelijk niet om haar terug te vinden. Er blijkt geen dorstig hert naar den bronwel te smachten. Wanneer ik de remmen losgooi, of meer: de aanhalingstekens laat verdwijnen, komt er een dorstend hart tevoorschijn. Als een zeepbel spat Bambi uit elkaar.

Als ik op zoek ga naar het psalm in de vele lied- en psalmenboeken hier in huis, blijkt het er helemaal niet in te staan. Toch ken ik het, met melodie en al. En ik weet bijna zeker dat er ergens een boekje moet zijn waar het in staat. Dus is het zoeken nu verschoven, van de zin, via het psalm naar een bundel… Echt zondag.

1 Comment

  • jonneke krans

    volgens mij is het ’t eerste couplet van psalm 42, ’t hijgend hert der jacht ontkomen.’
    maar in de loop der tijd zijn er zoveel vertalingen / berijmingen geweest dat ik geen idee heb welke het hoofd der school in jouw schooltijd aanhield.

    22 Jan 2012 05:01 pm
    Reply

Leave a Comment

Posting your comment...

Subscribe to these comments via email